விசுவாசிகளின் வேதாகம விளக்கவுரை

பழைய ஏற்பாடு பாகம் 1 ஆதியாகமம் முதல் எஸ்தர் வரை

பழைய ஏற்பாட்டின் எஸ்தர் வரையுள்ள புத்தகங்களுக்கு விளக்கவுரை. போதகர்கள் விசுவாசிகள் யாவருக்கும் பயனுள்ள நூல். வேதத்தைக் கற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான அருமையான நூல்.

விலை: ₹510.00

ஆசிரியர்: வில்லியம் மெக்டொனால்டு
ISBN: 978-93-81016-76-3
பக்கங்கள்: 592

கிடைக்குமிடம்:

MORIAH MINISTRIES
Post Box No. 7193,
No. 31/33 Water Tank Road,
MMDA Colony,
Arumbakkam, CHENNAI – 600 106.

Telephone : 044-2363 4010

Mobile No : +91-9444961106 /  +91-9962133135